...

WNIOSEK o UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ BIŁGORAJSKIEGO – JAKO ORGANU SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Kategoria: geoportal do pobrania Opublikowano: 10 marca, 2022

Starosta Biłgorajski gromadzi, prowadzi i udostępnia m.in.: bazy danych (rejestry publiczne) – §5 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 poz. 1183):

  1. BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych;
  2. EGIB – Baza Danych Ewidencji Gruntów i Budynków;
  3. RCiWN – Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości;
  4. GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu;
  5. BDOT500 – Baza Danych Obiektów Topograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych,
    w skali 1:500;

Więcej na stronie BIP