...

Wyniki matur w szkołach prowadzonych przez samorząd Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 5 lipca, 2019

matura 2019 wyniki
Znamy wyniki matur szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski. Zdawalność jest wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej, odpowiednio o 1,74 i 2,14%. W szkołach prowadzonych przez Powiat, do matury przystąpiło 760 osób, egzamin dojrzałości zdało 625 uczniów.

Powiat Biłgorajski, jest organem prowadzącym dla czterech szkół średnich. To I LO im. ONZ, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Wszystkie placówki znajdują się w mieście Biłgoraj. W tym roku do matury przystąpiło 760 uczniów, zdało ją 625, co daje zdawalność na poziomie 82,24%. Jeśli chodzi o tych uczniów, którzy nie zdali, to możliwość poprawki ma 86 osób (11,3% zdających maturę w tym roku). Egzaminu nie zdało 49 uczniów (6,45%).

W zestawieniu z danymi z Województwa Lubelskiego i kraju, wynik jest bardzo dobry. Na Lubelszczyźnie do matury przystąpiło 15 393 uczniów (w tym 10 163 to licealiści, a 5 230 to absolwenci techników). Maturę zdało 12 325 osób (tj. 8 779 absolwentów liceów i 3 546 absolwentów techników). to daje zdawalnośc na poziomie 80,1 % (w liceach wynosiła ona 86,4@, a w technikach 67,8%). Nie zdało z możliwością poprawki 1 979 uczniów (8,9% to licealiści, a 20,5% to absolwenci techników). Matury w naszym województwie nie zdało 1 089 uczniów (4,7% to licealiści, a 11,7% to absolwenci techników). W całym kraju do matury przystąpiło 247 230 uczniów (156 353 absolwentów liceów i 90 878 absolwentów technikum). Zdało 80,5% tych którzy przystąpili, czyli 199 056 uczniów. Matury nie zdało 16 291 osób, a poprawkę będzie miało 31 883 uczniów.

Jeśli chodzi o nasze szkoły. To z I LO im. ONZ do matury przystąpiło 319 osób, zdało ją 305 (to daje zdawalność na poziomie 95,6%). Poprawkę mieć będzie 13 uczniów, a jeden uczeń nie zdał egzaminy. W biłgorajskim elektryku do matury przystąpiło łącznie 181 uczniów, 167 z technikum i 14 z Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (LOD). Jeśli chodzi o technikum, to 112 osób zdało maturę (67%), a 37 będzie miało poprawkę, 18 uczniów nie zdało egzaminu w ogóle. W LOD zdała tylko jedna osoba (7%), jedna będzie miała poprawkę; nie zdało matury 12 osób.

W „Budowlance” do egzaminu dojrzałości przystąpiło 148 uczniów liceum ogólnokształcącego, 45 absolwentów technikum i 10 z LOD. W LO egzamin zdało 135 osób (91,2%), poprawkę będzie mieć 10 osób, a matury nie zdało 3 osoby. W technikum zdawalność wyniosła 86,7% (zdało maturę 39 osób, 4 będzie miało poprawkę, a nie zdało 2 osoby), w LOD zdały 2 osoby, 5 przystąpić będzie mogło do poprawki, a 3 osoby nie zdały. W ZSZiO do matury przystąpiło 57 osób, 56w technikum i jedna w LOD. Zdawalność w technikum wyniosła 55,36%, tj. 31 uczniów zdało maturę, 16 będzie mięć poprawkę, a 9 osób nie zdało. W LOD osoba, która przystąpiła do egzaminu maturalnego, nie zdała go.

Największe problemy uczniowie mieli z matematyką (64), językiem polskim (61), oraz językiem angielskim (36).

Źródło: bilgoraj.com.pl