...

wyrazy współczucia dla Jolanty Rycyk

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 5 maja, 2020

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA p. Jolancie Rycyk p. o.  Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju składa Zarząd, Rada Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA p. Jolancie Rycyk p. o.  Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju składa Zarząd, Rada Powiatu i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana”. Rz 14,7