...

XIX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 17 czerwca, 2020

     XIX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94.

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu biłgorajskiego za 2019 rok.
5.    Debata nad Raportem o stanie powiatu biłgorajskiego za 2019 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Biłgoraju.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Biłgoraja.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do  projektu pod tytułem ,,Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
15.    Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
16.    Wnioski i oświadczenia Radnych.
17.    Sprawy różne.
18.    Zamknięcie obrad.