...

XX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 31 lipca, 2020

XX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94

 
 
Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju za 2019 rok.Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2019 roku.
 7. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w 2019 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Biłgorajskiego od dnia 1 września 2020 roku.\
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu w Biłgoraju.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion „Roztocze”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18.  Zamknięcie obrad.