...

XXX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 16 lipca, 2021

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Prezentacja koncepcji rozbudowy i modernizacji szpitala w Biłgoraju i Tarnogrodzie – etap I.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2020 r.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała-Turobin-Sułów-Szczebrzeszyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia petycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.