...

XXXIX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 20 maja, 2022

Uprzejmie zapraszam na XXXIX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku, o godzinie 16 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 (sala konferencyjna, I piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Biłgoraju za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami w powiecie Biłgorajskim na lata 2022-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie).
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Górecku Kościelnym).
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Biłgorajskiego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji sesji >>TUTAJ<<