...

Zajęcia profilaktyczne dla szkół powiatu biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 4 października, 2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego stajemy przed szeregiem nowych wyzwań, ale i trudności będących konsekwencją wydarzeń ostatnich społecznych zjawisk, które wpłynęły nie tylko na zmianę mentalności, ale i zaburzenie poczucia bezpieczeństwa w domach polskich rodzin. Troska o uczniów powoduje, że jako instytucja zobowiązana do przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażujemy siły, środki i zasoby, aby umożliwić uzyskanie pomocy i wsparcia osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

osi spotkania dla szkol

Niepewność, co do bliższej i dalszej przyszłości mogą powodować napięcia i mogą skutkować tendencją do agresywnego zachowania. To z kolei wiąże się ze wzmocnieniem braku poczucia bezpieczeństwa, w szczególności wśród dzieci.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie dostrzegamy w swojej pracy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza Szkoły z terenu Powiatu Biłgorajskiego do współpracy celem realizowania zajęć edukacyjno-wychowawczych, które mogą być prowadzone stacjonarnie jak również w formie zajęć online.

Niezbędną dla Ośrodka jest inicjatywa wychowawcy danej klasy aby móc nawiązać kontakt, zaplanować zajęcia oraz dostosować treści zajęć do tematyki oraz wieku i potrzeb dzieci i młodzieży.  
Proponowana tematyka zajęć edukacyjnych to:
1. KONFLIKTY RÓWIEŚNICZE – geneza, sposoby ich rozwiązywania, profilaktyka,
2. MEDIACJE szkolne jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów uczniowskich,
3. efektywna KOMUNIKACJA w relacjach uczniowskich jako wzmacnianie kompetencji miękkich

Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny celem ustalenia terminu oraz tematyki zajęć pod numerem telefonu 84 686 41 82.