...

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla następujących szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 9 listopada, 2022

Nazwa programu: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Dofinansowanie: 70 000 zł.
Całkowita wartość: 87 500 zł.

Nazwa zadania: Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla następujących szkół ponadpodstawowych:

1. Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
2. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
3. Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
4. I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju;
5. Technikum Mechaniczno – Elektrycznego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

aktywna tablica tablica informacyjna