...

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 19 grudnia, 2022

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – placówka akredytowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu grantowego „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – 2. edycja” w ramach projektu „Lekcja:Enter” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego do udziału w projekcie edukacji cyfrowej, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany.

Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, uczestnicy:
– nauczą się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
– poznają narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
– otrzymają dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
– pozyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
– otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej grantu: https://lekcjaenter.lscdn.pl.
Osoba do kontaktu – Pani Małgorzata Kołodyńska: mkolodynska@lscdn.pl, tel. 601 388 391.