...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 18 stycznia, 2016

Zapraszamy na XV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Sprawozdania z pracy Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu w 2015 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2016 r.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

13.Wnioski i oświadczenia Radnych.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad.