...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 19 maja, 2017

Zapraszamy na XXXI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Wystąpienie okolicznościowe z okazji 150-lecia powstania powiatów – dr Adam Balicki.

5.Podsumowanie konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „Powiat Biłgorajski – moje miejsce na ziemi”.

6.Interpelacje i zapytania Radnych.

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2016 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

9.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2016 rok.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

13.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

14.Wnioski i oświadczenia Radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.