...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 30 czerwca, 2017

Zapraszamy na XXXIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

8.Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie obrad.