...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 24 listopada, 2017

herbmalypUprzejmie zapraszam na XXXVII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.     Przedstawienie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4.     Interpelacje i zapytania Radnych.
 5.     Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
 6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016-2017.
 7.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
 8.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
 9.     Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju.
 10.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Technicznej dla Dorosłych Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
 11.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Technicznej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
 12.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju.
 13.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
 14.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
 15.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Biłgoraju w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.
 16.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Biłgoraju w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.
 17.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 18.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju.
 19.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 20.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 21.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 22.     Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 23.     Wnioski i oświadczenia Radnych.
 24.     Sprawy różne.
 25.     Zamknięcie obrad.