...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 23 kwietnia, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XLI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2017 roku.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Biłgorajskiego za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Parafia WNMP
  w Biłgoraju.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Parafia św. Katarzyny w Czernięcinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Parafia p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.