...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 21 czerwca, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszam na XLIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie finansowe z działalności ARION Szpitale sp. z o. o.  za 2017 rok.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku.
 7. Informacja o działalności Domu Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju w 2017 roku.
 8. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce w 2017 roku.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Biłgorajskiego.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie określenia Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Biłgorajskiego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.