...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 10 października, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XLVI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Biłgorajskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.