...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 11 kwietnia, 2019

herbmalypUprzejmie zapraszam na VI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia  2019r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 5. Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2018 roku.
 6. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dot. przebudowy dróg powiatowych Nr 2902 L Gródki – Zaporze – Czernięcin, 2906 L Gilów-Teodorówka i 2910 L Frampol-Latyczyn).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2941 L Biszcza – Tarnogród).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Biłgorajskiego w 2020 r. środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2019 r. – Grupa I – zadania przyszkolne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenie pełnomocnictwa na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Frampol na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

  Transmisja na żywo prowadzona będzie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=CmKj-ACIMyc