...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 8 maja, 2019

herbmalypUprzejmie zapraszamy na VII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 15 maja 2019r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2018 roku.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju do przepisów ustawy Prawo oświatowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju do przepisów ustawy Prawo oświatowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Technicznej dla Dorosłych Nr 2 w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju do przepisów ustawy Prawo oświatowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy, 23-425 Biszcza – kościół filialny p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Goraju, przy ul. Kościelnej 2, 23-450 Goraj).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na dofinansowanie organizacji Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu województwa oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

  Transmisję żywo śledzic będzie można pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=LLg14wPSZtg