...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 14 grudnia, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na III sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94. Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=IpvXiEHOXis

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Biłgorajskiego.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
  9. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
  11. Sprawy różne.
  12. Zamknięcie obrad.

15.30 uroczyste Spotkanie Opłatkowe.