...

Zaproszenie na sesję (aktualizacja)

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 4 września, 2019

herbmalyp

Uprzejmie zapraszamy na X sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 11 września 2019r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Biłgoraj.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

  Relacja VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=FRMyzI7VkPU