...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 24 października, 2019

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 października 2019r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Ocena działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu biłgorajskiego za rok 2018 (dot. WTZ w Biłgoraju, Biszczy i Józefowie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju” oraz nadania jej statutu.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

  Transmisja na żywo pod adresem: https://youtu.be/T-08bdRs8aQ