...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 19 września, 2016

Zapraszamy na XXIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za i półrocze 2016 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2988L – ul. 3-go Maja w Biłgoraju.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

10. Wnioski i oświadczenia Radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.