...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 19 czerwca, 2017

Zapraszamy na XXXII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2016 rok.
 6. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w 2016 r.
 7. Roczna ocena działalności rehabilitacyjnej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju, Józefowie i Biszczy.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Biłgoraju.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Biłgoraju w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Technicznej Nr 2 w Biłgoraju dla Dorosłych w Biłgoraju w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Technicznej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Biłgoraju.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Biłgoraju.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Biłgoraju.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Biłgorajskiego instrumentem płatniczym.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Stanowisko Rady Powiatu w Biłgoraju upoważniające Starostę do podjęcia działań w celu przywrócenia funkcjonowania Zakładu Energetycznego PGE w Biłgoraju.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 24. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.