...

Zarząd Powiatu powołał dyrektorów trzech szkół i placówki oświatowej

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 28 czerwca, 2021

Zarząd Powiatu podjął dziś jednogłośnie uchwały powołujące dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski. Chodzi o dyrektorów I LO im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju. Uchwały powołujące wręczył dziś Przewodniczący Zarządu Powiatu, starosta Andrzej Szarlip.

Po przeprowadzeniu konkursów, komisje wyłoniły kandydatów na dyrektorów ww. placówek. Dziś Zarząd Powiatu powołał tych kandydatów na dyrektorów:
Na dyrektora ZSZiO, pana dr Adama Balickiego, absolwenta ZSZiO, dr nauk humanistycznych, legitymującego się dyplomami mgr historii i mgr prawa, nauczyciela dyplomowanego Adam Balicki ma 19-letni staż pracy pedagogicznej. Funkcję dyrektora ZSZiO pełni od 1 września 2016 r.
powolanie adam balicki
Na dyrektora I LO im. ONZ w Biłgoraju, panią Jolantę Rycyk, mgr filologii polskiej, nauczyciela dyplomowanego z 32 letnim stażem pracy. Pani Rycyk była wicedyrektorem I LO im. ONZ od 1.09.2011 do 31.03.2020 roku oraz p.o. dyrektora od 1.04.2020 do 31.08.2021 r.
powolanie jolanta rycyk
Na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych panią Aldonę Kozak, mgr filologii polskiej z 18 letnim stażem pracy pedagogicznej, ostatnio nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju, nauczyciela dyplomowanego. Pani Kozak, od 1.09.2017 do 31.08.2019 była p.o. dyrektora gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju.
powolanie aldona mkozak
Na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju pana Szczepana Łubiarza, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, nauczyciela dyplomowanego z 30 letnim stażem pracy pedagogicznej. Pan Łubiarz był wicedyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju od 01 06 2006 r. do 18 07 2016 r. Na stanowisku dyrektora jest od 19 07 2016 (najpierw p.o. a od 20 09 2016 dyrektor PPP).
powolanie szczepan lubiarz
Wszyscy dyrektorzy powołani zostali na 5-letnią kadencję, tj. do 31 sierpnia 2026 roku.